Make your own free website on Tripod.com

 

Ons beleid is er op gericht zoveel mogelijk kerken en groepen die ons willen inzetten daar toe in staat te stellen. Vandaar dat we een kleine onkostenvergoeding vragen waar we in alle gevallen volstrekt tevreden mee zijn.

Uit deze inkomsten financieren we de
lopende kosten.