Make your own free website on Tripod.com

 

Het repertoire dat we zingen is voornamelijk
Nederlandstalig. Voor het repertoire is geput uit alle christelijke liedbundels die vandaag de dag gebruikt worden. In het programma zijn ook liederen opgenomen waarvan we weten dat ze bekend zijn bij kinderen.De teksten van de liederen worden met behulp van een beamer geprojecteerd op een groot scherm. Iedereen kan op die manier goed meezingen. We onderbreken het samen zingen af en toe met een nummer dat alleen door de band gespeeld wordt.